OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. –isp., 79/09. i 89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
Angel tim d.o.o. za proizvodnju čarapa
Gornji kraj 11
10430 SAMOBOR
ili na
e-mail adresu: angel.tim@zg.t-com.hr
odnosno na telefax broj: 01-3336-573
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Potrošač:
Ime i prezime:
Adresa za dostavu odgovora: