Podatci o tvrtci

Angel tim d.o.o. za proizvodnju čarapa
Gornji kraj 11
10430 SAMOBOR
OIB:02798382480
Žiro račun kod poslovne banke Raiffeisenbank Austria d.d.: 2484008-1104299748

Mjesto i godina registracije: Trgovački sud u Zagrebu, 1997.g.

MBS: 030052255

Temeljni kapital :21,000.00 kuna uplaćen u cijelosti.

Član uprave: Nada Šipoš